च्या प्रमाणपत्रे - जिनजिंग (ग्रुप) कं, लि.
  • bghd

प्रमाणपत्रे

व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणपत्रे

उत्पादन परवाना प्रमाणपत्रे

उत्पादन चाचणी अहवाल

कंपनी सन्मान प्रमाणपत्रे