च्या फॅक्टरी टूर - जिनजिंग (ग्रुप) कं, लि.
  • bghd

फॅक्टरी टूर

फ्लोट लाईन्स

सपाट रेषा (5)
सपाट रेषा (२)
सपाट रेषा (4)
फ्लोट-लाइन्स
सपाट रेषा (३)
सपाट रेषा (1)

कोटिंग लाईन्स

कोटिंग उत्पादन लाइन (5)
कोटिंग उत्पादन लाइन (2)
कोटिंग उत्पादन लाइन (3)

प्रक्रिया ओळी

मशीन (6)
ssa
मशीन (9)
faa
मशीन (१)
आर
मशीन (१०)
qw
wq

स्टोरेज आणि लोडिंग

cc (6)
ba
w
cc (3)
bba
ssaw
w
cc (1)
bbbv